سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
تاریخ ادیان 
تدریس 
حوزه علمیه بم 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
روش نویسندگی 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
کارورزی پژوهش