تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1385 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع) 
0.00 
فوق لیسانس 
1391 
ادیان غیر ابراهیمی 
ادیان و مذاهب 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00